Tilbage til kurser og retræter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vågne hjerte - og Centrerende Bøn

 

 

DET VÅGNE HJERTE


Hjertet har en egen form for nærvær og opmærksomhed, som hviler i åbenhed og hengivelse uden tanker og billeder.


Det er denne kvalitet ved hjertet, som kan gøre det til et mødested for Gud og menneske


Meditationens mål er at gøre sindet stille for tanker – for at give plads og skabe rum for lydhørhed - en ordløs bøn.


Målet for centrerende bøn er at fremme opmærksomheden på, at dette center findes – og at erkende, at alt i ens liv er relateret hertil.

 

 

CENTRERENDE BØN


Centrerende bøn hviler på den forestilling, at Gud som Ånd er til stede i alt, hvad der er skabt – også i mennesket


Gud er menneskets center – deraf betegnelsen: centrerende bøn


Centrerende bøns ”metode” er at give slip på tanker og forestillinger for at give plads for, at Ånden kan virke i bevidstheden


Denne form for bøn er inspireret af den meditation, som vi i middelalderen møder hos Mester Eckhart og i ”Uvidenhedens sky”.


Den amerikanske munk og abbed, Thomas Keating, som er ophavsmand til denne indre praksis, har dannet den til at møde det samme behov for fordybelse, som leder mennesker ind i østligt inspirerede meditationsformer som f.eks. mindfullness.


Centrerende bøn er i dag formodentlig den mest udbredte kristne meditationsform i Vesten.


 

Weekender i Ugerløse Kirke

25-26. maj og 9-10. november

forløber over lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-14

Søndagens gudstjeneste er en integreret del af forløbet

Pris pr weekend 300kr


Retræter på Vedbygård

15-17. marts (tilmelding senest 15. februar)

og 20-22 september (tilmelding seneste 15. august)

Fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15.

prisen for retræten er 1800 kr. – inkl. ophold


Tilmelding til hele eller dele af forløbet

til sognepræst Sara Mikaelsson

tlf. 59188074, mail: SYM@KM.DK


Weekenderne og retræterne udgør et samlet forløb, men kan følges særskilt.

Alle er velkomne til at deltage.

 

 

             

www.peterruge.dk© 2013

www.peterruge.dk