Forside

 

  Samtale og vejledning

 

  Kurser og retræter

 

  Undervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL PROGRAM

 

En undersøgelse af drømme, rescourcer og vilkår

for menighedsrådets arbejde.


Optakt
 Ankomst, præsentation, igangsættelse

 

Fase 1: Fokusering

 

"Forundring leder til forandring"
Vil vi overhovedet forandring? I denne fase skaber man en fælles forståelse for, hvad det er man vil undersøge. Man indkredser den ramme, man vil bevæge sig indenfor.

Taler vi om en konkret horisont som f.eks. arbejde med gudstjenesten, med menighedsrådets mødekultur eller med kirkens relation til sognets beboere?

Eller taler vi mere alment om at undersøge menighedsrådets - og de ansattes - forundring, drømme og  ressourcer, med henblik på at skabe en samarbejdende udviklingskultur omkring kirkerne.

 

Fase 2: Forståelse

 

"Der er altid noget, der fungerer".
I denne fase udforsker man de fællers ressourcer og kompetencer. Det kan være konkrete talenter hos den enkelte, det kan være tidligere erfaringer af succes, og der kan være tale om positive erfaringer hentet i andre sammenhænge f.eks. andre former for frivilligt arbejde.


Fase 3: Forestillinger

 

"If you can dream it, you can do it" (W. Disney)
I denne fase retter man blikket  mod fremtiden og undersøger deltagernes drømme, længsler, forventning, forestillinger. Man kalder drømmenes iboende kræfterne ind i nutiden. Der er plads til de store visioner, og der er rum for de helt konkrete ønsker til forandring.
Det vil være muligt at spørge efter det "kald" eller den den motivation, som er årsag til, at man er med i arbejdet omkring kirken. Sagt med andre ord drejer det sig om at spørge sig selv og hinanden: hvad er det, der er vigtigt - hvad tænder vi på?

 

Fase 4: Udvælgelse

 

"Mennesker rejser tryggere mod fremtiden, når de har noget af fortiden med."
Denne fase består i en udvælgelse af hvilke temaer, man vil arbejde konkret med. Man trækker på gode erfaringer fra fortiden og inspiration fra drømme om fremtiden. Man gør en vision konkret eller omsætter en drøm til målsætning. Det er vigtigt, at denne udvælgelsesproces inddrager alle organismens dele eller gruppens medlemmer.

 

Fase 5: Frigørelse

 

"Den mindst mulige forandring"
Man bliver i denne fase helt konkrete og opstiller handlingsplaner til at realisere de opstillede målsætninger. Det er vigtigt med realistiske mål - hellere skabe en lille succes end ikke at nå en stor vision. Alene iværksættelsen af en ændring er at åbne en dør til et nyt rum. Den lavt satte forandring lukker ikke for yderligere tiltag, men åbner for flere.

 

-------------------------------------------

 

TILBUD FOR KONSULENTARBEJDE

 

En halv dag omfattende faserne 1-3               4000 kr..
En hel dag  omfattende faserne 1-5                6000 kr. .

 

Hertil kommer kørsel efter Statens takst.

 

-------------------------------------------


YDERLIGERE TILBUD

 

Udover udviklings- og inspirationsdage kan jeg tilbyde:

 

  • Kortere kurser indenfor god mødeledelse
  • Coaching og træning i forhold til sjælesorg og medarbejdersamtale
  • Foredrag og kurser om nutidig kristen spiritualitet.

 

 

www.peterruge.dk© 2009

www.peterruge.dk