Tilbage til kurser og retræter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJERTETS VISDOM - HJERTETS RUM

 

Kristendommen har gennem århundreder lært mennesker at leve med hjertet som center for deres bevidsthed og eksistens.

 

Vores kultur har i dag glemt hjertet som en indre vej, men netop den tid vi lever i, har brug for igen at gøre hjertets livsform bevidst.


På dette kursus vil vi arbejde med tre aspekter af hjertets betydning.

 

 

Det første er hjertet som alternativt center for bevidsthed.

Vi vil søge at finde ind i den afspænding, der gør os lydhøre for hjertets bevidsthed.

 

Det andet er hjertet som mødested mellem Gud og menneske.

Vil vil undersøge, hvordan man i den kristne tradition har oplevet Guds skjulte nærvær i hjertets inderste.

 

Det tredje er hjertet som base for den højeste værdi i vores liv – og orienteringspunkt for livsretning.

Vi vil gøre os fortrolige med, hvordan hjertet kan rumme vort eget højeste - det vi tror på og længes efter - så vi derfra klarere  kan navigere i de valg, som dagligdagen byder os.

 

 

Tid:    27-29. april

          Fred. kl. 18-sønd. kl. 15.

 

Sted   Nygård på Als

 

Pris    2000 kr

 

Tilmelding senest 15. marts

www.peterruge.dk© 2012

www.peterruge.dk