Tilbage til kurser og retræter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITUALITET FRA NEDEN

 

Der er to spiritualitetstraditioner på spil i vestlig kristendom.

 

Den ene orienterer sig opad: en "spiritualitet fra oven" - og den søger sin inspiration i idealer og længsler.

 

Den anden orienterer sig nedad - og tager sit afsæt i den elementære menneskelige virkelighed, som er det ufuldkomne, det kropslige, det sårede, det skyggeagtige og syndige.

 

Megen nutidig spiritualitet - kristen som ikke-kristen - er "fra oven" - som udtryk for kulturens vanskelighed med at erkende det skyggeagtige.

 

På dette kursus undersøger vi den tilgang, som også er Bibelens, klosterbevægelsens og den tidlige kristendoms vej: "spiritualitet fra neden" - og vil bl.a. iagttage, hvad det har af konsekvenser for gudsforestilling, menneskebillede og udviklingsvej

 

 

      

www.peterruge.dk© 2011

www.peterruge.dk