Forside

 

  Professionel samtale

 

  Kurser og retræter

 

  Konsulentopgaver

 

  Praktiske oplysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONEL SAMTALEPARTNER

 

 

Min kompetence samler sig om 

 

  • identifikation af kald og livsmening

 

  • integration af spiritualitet og dagligdag

 


Pris for vejledningssamtale: 700 kr.     
Varighed 1½ time

 

 

 

HELHED OG MEDFØDT KALD

 

 

INDIVIDUEL COACHINGSAMTALE

 

Kender du dit kald - og oplever du mening i dit liv?

 

Enhver af os er en helhed af mange dele - et "system" - eller en organisme.

 

Gennem samtale og vejledning er det muligt at få kontakt til det kald eller den essens, som er organismens kerne - og at frisætte dets rescourcer.

 

Kontakt til dit center giver dine dele mulighed for at finde deres naturlige plads i helheden - og skaber ny retning, arbejdsglæde og oplevelse af mening

 

 

GRUPPER OG INSTITUTIONER

 

Har I som gruppe et fælles kald - og har jeres samarbejde en fælles mening?

 

En samarbejdende gruppe af mennesker er én organisme, men ofte er denne realitet ikke erkendt og oplevet. 

 

Arbejdsglæde, mening og retning opstår, hvor gruppens medlemmer hver især får kontakt til sit kald - og det fælles kald og de fælles værdier i en proces formes herfra.

 

Jeg har mange års erfaring i arbejde med grupper og med at fascilitere fælles udviklings- og erkendelsesprocesser.

Jeg tilbyder en - eller fleredages kurser til insitutioner og medarbejdergrupper.

 

 

 

www.peterruge.dk© 2009

www.peterruge.dk