PROFESSIONEL SAMTALEPARTNER

Min kompetence samler sig om 

identifikation af kald og livsmening

integration af spiritualitet og dagligdag

Pris for vejledningssamtale: 750 kr.      Varighed 1½ time

HELHED OG DET MEDFØDTE KALD

INDIVIDUEL VEJLEDNINGDSSAMTALE

Kender du dit kald - og oplever du mening i dit liv?

Enhver af os er en helhed af mange dele - et "system" - eller en organisme.

Gennem samtale og vejledning er det muligt at få kontakt til det kald eller den essens, som er organismens kerne - og at frisætte dets rescourcer.

Kontakt til dit center giver dine forskellige livsaspekter mulighed for at finde deres naturlige plads i helheden - og skaber ny retning, arbejdsglæde og oplevelse af mening

GRUPPER OG INSTITUTIONER

Har I som gruppe et fælles kald - og har jeres samarbejde en fælles mening?

En samarbejdende gruppe af mennesker er én organisme, men ofte er denne realitet ikke erkendt og oplevet. 

Arbejdsglæde, mening og retning opstår, hvor gruppens medlemmer hver især får kontakt til sit kald - og det fælles kald og de fælles værdier i en proces formes herfra.

Jeg har mange års erfaring i arbejde med grupper og med at fascilitere fælles udviklings- og erkendelsesprocesser.

Jeg tilbyder en - eller fleredages kurser til insitutioner og medarbejdergrupper.