Forside

 

  Samtale og vejledning

 

  Kurser og retræter

 

  Undervisning

 

  Praktiske oplysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMISK COACHING - KALD OG HELHED

 

 

INDIVIDUEL COACHINGSAMTALE

 

Kender du dit kald - og oplever du mening i dit liv?

 

Enhver af os er en helhed af mange dele - et "system" - eller en organisme.

 

Gennem samtale og vejledning er det muligt at få kontakt til det kald eller den essens, som er organismens kerne - og at frisætte dets rescourcer.

 

Kontakt til dit center giver dine dele mulighed for at finde deres naturlige plads i helheden - og skaber ny retning, arbejdsglæde og oplevelse af mening

 

 

GRUPPER OG INSTITUTIONER

 

Har I som gruppe et fælles kald - og har jeres samarbejde en fælles mening?

 

En samarbejdende gruppe af mennesker er én organisme, men ofte er denne realitet ikke erkendt og oplevet. 

 

Arbejdsglæde, mening og retning opstår, hvor gruppens medlemmer hver især får kontakt til sit kald - og det fælles kald og de fælles værdier i en proces formes herfra.

 

Jeg har mange års erfaring i arbejde med grupper og med at fascilitere fælles udviklings- og erkendelsesprocesser.

Jeg tilbyder en - eller fleredages kurser til insitutioner og medarbejdergrupper.

 

 

KONTAKT

 

Peter Ruge,      Ege Allé 126,  8766 Nr. Snede

Telefon:          40826650

Mail:               mail@peterruge.dk

 

 

 

 

www.peterruge.dk© 2009

www.peterruge.dk